Rookmelders, omdat bij brand iedere seconde telt!

Meer informatie

Slanghaspels

LET OP! Neem nooit onnodig risico, zorg dat u op veilige afstand bent en bel zo snel mogelijk de brandweer.

Het voordeel van vaste slanghaspels ten opzichte van blustoestellen is dat water gebruikt kan worden bij de meest voorkomende branden. Bovendien is de werking van de slanghaspel onbeperkt, terwijl een blustoestel na 16 a 20 seconden leeg is, waarna een volgende moet worden gebruikt. Het vast aansluiten van een tuinslang op de waterleiding is voor woningen een uitstekend blusmiddel, mits alle hoeken van het huis bereikt kunnen worden. Ook wanneer de brand te groot is om in korte tijd te worden geblust, kan de omgeving hiermee worden natgehouden, zodat de brand zich niet zal uitbreiden. Bij ruimten of verdiepingen die kleiner zijn dan 200 m2 kunnen ’minislanghaspels’ worden toegepast. Deze haspels kunnen worden aangesloten op de normale waterleidingvoorziening in het huis. De eisen die gesteld worden aan minislanghaspels zijn:

- Slangdiameter 12 mm
- Slanglengte 15 meter
- Afsluitbare straalpijp
- Afsluiter 19 mm met stopkraan.

Een vaste slanghaspel bestaat uit een rubberslang die via een trommel met wateraansluiting op de waterleiding wordt aangesloten. In Nederland moeten deze haspels voldoen aan de volgende specificaties:

- een maximale slanglengte van 30 meter
- een wateropbrengst van minimaal 20 liter per minuut
- bij een waterleidingdruk van 100 kPa voor de geopende toevoer afsluiter.

Belangrijke punten voor de toepassing van slanghaspels zijn:

- De herkenbaarheid; vaak worden deze haspels opgeborgen in kasten die in de wandafwerking worden gecamoufleerd zodat de haspels in geval van brand onvindbaar zijn.
- Haspels moeten met het hart minimaal 100 cm boven de vloer worden aangebracht, zodat het mogelijk is de slang goed uit te rollen.
- De afsluiter van de haspel moet zich aan de boven- of zijkant bevinden, waardoor de zichtbaarheid goed en de bediening gemakkelijk is.
- De bovengrondse waterleidingen mogen niet in kunststof worden uitgevoerd.


Instructie

Niet alle blustoestellen zijn gelijk en er wordt niet dagelijks gebruik van gemaakt. Er is een aantal punten waarop men moet letten, zodat in geval van brand niet eerst het etiket van het blustoestel moet worden gelezen, waarna het blustoestel al op grote afstand van de vuurhaard in werking wordt gesteld, zodat het leeg is voor het heeft geblust. Deze punten, die voor iedereen gelden, zijn:

- Leer de bediening en de werking van de aanwezige blustoestellen.
- Oefen regelmatig met blustoestellen.
- Ken de plaats van de blustoestellen.

De waarde van het blustoestel wordt groter als men er deskundig mee om kan gaan. Na regelmatige instructies/oefening zal blijken dat ook moeilijkere en grotere branden met kleinere blusmiddelen kunnen worden geblust.