Rookmelders, omdat bij brand iedere seconde telt!

Meer informatie

Onderhoud

De norm NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 geven duidelijke richtlijnen voor controle door de gebruiker, periodiek onderhoud en inspectie door een deskundige en periodieke revisie die verplicht door een erkend deskundige moet worden uitgevoerd. Voor al deze handelingen geeft de norm per type blustoestel aan wat wel en niet moet worden gecontroleerd. De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen (REOB) bewaakt de kwaliteit van ondernemingen die zich specialiseren in het onderhoud van kleine blusmiddelen.