Rookmelders, omdat bij brand iedere seconde telt!

Meer informatie

Als je nooit een brand hebt meegemaakt, is het moeilijk om je er een goede voorstelling van te maken.

Brand Preventie Nederland

Dat een beginnend brandje zich binnen 5 minuten kan uitbreiden tot een grote uitslaande brand, is voor veel mensen onvoorstelbaar.

Helaas is niet iedere brand te voorkomen, maar zeker zo belangrijk als voorkomen is een eventuele beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Van levensbelang is dat bewoners zo snel mogelijk worden gewaarschuwd als er brand uitbreekt. Rookmelders zijn hiervoor de aangewezen apparaten.

Het blijkt dat 80 procent van de brandslachtoffers vallen in juist die woningen die geen of niet goed werkende rookmelders hebben.

Service Onderhoudpakket

Uiteindelijk blijkt, na jaren van campagnevoeren door de overheid, dat er nog maar 23% van de woningen in Nederland goed, met rookmelders, beveiligd zijn. De rest valt af omdat er geen onderhoud gepleegd wordt, de batterij leeg is, de melders niet op de juiste plaats opgehangen zijn, wel aangedacht maar nog niet gekocht, melders liggen nog in de kast, enz.

Hieruit blijkt dat niet alleen de aanschaf van de rookmelders belangrijk is maar juist het goed functioneren op de lange duur. Daarom heeft Brand Preventie Nederland een uniek pakket ontwikkeld waarvan de lage kosten, het gemak, de veiligheid en hoge mate van betrouwbaarheid de basis vormen.

Service-onderhoudpakket in het kort:

1. jaarlijks gratis vervangen van de 9 volt alkaline batterij t.w.v. € 5,50;

2. jaarlijks de rookmelder stofvrij maken;

3. jaarlijks functioneel testen met onze speciale testspray;

4. defecte rookmelder gratis vervangen door optische BPN 9 volt rookmelder;

5. eventuele storingen gedurende de gehele overeenkomstduur kosteloos repareren;

 

Dit tegen een bijdrage per rookmelder van:

€ 4,75 per jaar

Aanmeldformulier

Meer informatie